Amazing Grace (奇异恩典) Chords

Verse 1:
 G   G7     C     G    
Amazing grace, how sweet the sound 
D/F# Em   Am     D
That saved a wretch like me   
 G    G7    C   G
I once was lost but now am found 
D/F# Em    Am D G-D
Was blind, but now I see

Verse 2:
T'was grace that taught my heart to fear 
And grace, my fears relieved 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed

Verse 3:
Through many dangers, toils and snares 
I have already come 
'Tis grace that brought me safe thus far 
And grace will lead me home

Verse 4:
The Lord has promised good to me 
His Word my hope secures 
He will my shield and portion be 
As long as life endures

Verse 5:
Yea, when this flesh and heart shall fail 
And mortal life shall cease 
I shall possess within the veil 
A life of joy and peace 

Verse 6:
When we've been here ten thousand years 
Bright shining as the sun 
We've no less days to sing God's praise 
Than when we've first begun


Verse 1: 奇异恩典 何等甘甜 qi yi en dian he deng gan tian 我罪已得赦免 wo zui yi de she mian 前我失丧 今被寻回 qian wo shi sang jin bei xun hui 瞎眼今得看见 xia yan jin de kan jian Verse 2: 如此恩典 使我敬畏 ru ci en dian shi wo jing wei 使我心得安慰 shi wo xin de an wei 初信之时 即蒙恩惠 chu xin zhi shi ji meng en hui 真是何等宝贵 zhen shi he deng bao gui Verse 3: 许多危险 试炼网罗 xu duo wei xian shi lian wang luo 我已安然经过 wo yi an ran jing guo 靠主恩典 安全不怕 kao zhu en dian an quan bu pa 更引导我归家 geng yin dao wo gui jia Verse 4: 将来禧年 圣徒欢聚 jiang lai xi nian sheng tu huan ju 恩光爱谊千年 en guang ai yi qian nian 喜乐颂赞 在父座前 xi li song zan zai fu zuo qian 深望那日快现 shen wang na ri kuai xian
loading
×